Klub právníků a manažerů, z.s.

Korunní 108, 101 00 Praha 10

Ing. Lubomír Brož

Telefon: 731 422 841 E-mail: broz@klubpm.cz

IČO: 06721311

Spisová značka L69702 vedená u Městského soudu v Praze

PŘEDSEDNICTVO KLUBU

Předseda

JUDr. Petr Meduna

Samostatný advokát se zaměřením na občanské právo, dědické právo a správní právo. Člen kárné komise ČAK, předseda kárného senátu. Od roku 2013 regionální představitel ČAK pro hl. m. Prahu. Je spoluautorem několika knih, přednáší na prestižních odborných akcích.

Členka předsednictva

JUDr. Petra Misterková

Právník a lektor. Pracovala jako korporátní právník a byla členem top managementu společnosti. V roce 2017 získala ocenění Podnikový právník roku v oblasti občanského práva. Zaměruje se na veškeré právní oblasti, které je nutno řešit v rámci běžného života obchodní společnosti. Věnuje se i lektorské činnosti a pořádání různých akcí.

Místopředsedkyně

JUDr. et PhDr. Zuzana Rennerová

Advokátka, věnuje se především mediálnímu a reklamnímu právu, stejně jako oblasti práv k nehmotným statkům, zejména právu autorskému a problematice ochrany osobnosti a dobré pověsti právnické osoby. Její užší specializací je dále oblast veřejné správy a legislativy.

Člen předsednictva

Mgr. et Mgr. Michal Vávra

Advokát a soudní tlumočník německého jazyka. Společník Bulinský, Vávra & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., vede pobočku ve Vídni. Zaměřuje se na poskytování právních služeb v oblasti občanského a obchodního práva a mezinárodního práva soukromého. Je členem představenstva společnosti Karlovarské právnické dny.

Místopředseda

Ing. Lubomír Brož

Firemní manažer se zaměřením na oblast obchodu, marketingu a budování vztahů. Spoluzakladatel a ředitel organizačního výboru kongresu Právní prostor. Spoluzakladatel a manažer odborného webu www.pravniprostor.cz. Pověřený výkonným vedením klubu.

KONTROLNÍ KOMISE

Předseda komise

Ing. Jan Mareš

Zakladatel a ředitel společnosti MARFIN Consulting a.s., která poskytuje služby v oblasti vedení účetnictví, mezd, daní a ekonomického a finančního poradenství. Dvacet let praxe v oboru mu zajistilo cenné zkušenosti a vášeň pro tuto oblast mu zůstává dodnes.

Člen komise

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

Působí jako odborný asistent na Katedře trestního práva PF UK, rovněž působí jako tajemník Advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda. Pedagogicky se kromě trestního práva hmotného a procesního a kriminologie věnuje rovněž otázkám spojeným s právními informačními systémy. Pravidelně přednáší pro Justiční akademii.

Člen komise

Ing. Ivan Vodička

General Manager CZ/SK ve společnosti AVIAREPS s.r.o,. Má bohaté dvacetileté zkušenosti z oboru cestovního ruchu a osobní letecké přepravy. Spolupracuje s významnými klienty jako např. American Airlines, Canadian Airlines, Iberia a Qatar Airways.